Arbete i Shapr3d

Veda Industri arbetar numera även i Shapr3d ritprogram på iPad.