Nyheter

Nyheter 2020
  • Datamingel på Norska
  • Datamingel på Svenska
  • Ny grupp inom Affärsminglet, "Industri & Tillverkning".

Nyheter 2019
  • Ny grupp inom Affärsminglet, "It & Webb".
  • Ny grupp inom Affärsminglet, "Bygg & Fastighet".